องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 8
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองคักรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศ สทนช. กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3