messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองคลัง
(นางศิริอาพร ชินภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0475838
(นางสาริกา อุปัญญ์)
นักวิชาการกราเงินและบัญชีชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวภาวินี อุปัญญ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาวผกามาส บรรจง)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางวริสา ศรีภิรมย์)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ชูหา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวทิพพาภรณ์ คล่องดี
พนักงานจ้างทั่วไป