องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายทองดี - นานางสมหวัง หมู่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายชัย-นานายประดล หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านยายโสภา-นานายโพนทอง หมู่ ๑๒ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางจันทร์ฉาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายห้วยมุก (นานายไตรภูมิ) หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางกาญจน-นานายรัตน์ (ก่อสร้างใหม่) หมู่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายมูลมา-นานายเศษ หมู่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางบัญชา ศรีสุภา-นานายสว่าง ศรีสุภา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเอี่ยนดง (สาย ม.๒-ม.๖ เทศบาลตำบลคำชะอี)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายทองว่าย ศรีสุภา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ.๓๖-๐๓๐ หมู่ ๑๒ บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางต้อม สุภาพันธ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 152 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8