messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดพิมพ์เล่มรายงานการดำเนินงานตามโครงการธนาคารกองทุนคัดแยกขยะตำบลน้ำเที่ยง พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายเฮง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายซอย 3 - นานายบุญศรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ เตา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ-2334 มุกดาหาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และโรงเรือนเพาะชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 สายทางวัดสุริยารังสี บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม (จริยธรรมนำทาง การงานสดใส จิตใจเป็นสุข) ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง,วัดภูดานไห อำเภอกุฉินารายณ์, วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๖ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมระบบวางท่อระบายน้ำ คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และโรงเรือนเพาะชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชนเพื่อการออกกำลังกาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดตัวแก่ยุงลายและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนเป็ด - บ้านโคกป่าหวาย หมู่ที่ 5 (คุ้มโนนน้ำแซบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน 3 ตัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบุคคล ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๓ ราย (นายสุพรรณ สุภาพันธ์,นายเอกสิทธิ์ สุวรรณพันธ์,นายไตรรงค์ ศรีบุรมย์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายชาลี สุภาพันธ์ - สวนนายรุ่งนคร ศรีสุภา หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดพร้อมบ่อผันน้ำลงดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาบุคคล ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๓ ราย (นายสุพรรณ สุภาพันธ์,นายเอกสิทธิ์ สุวรรณพันธ์,นายไตรรงค์ ศรีบุรมย์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบุคคล ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๓ ราย (นายสุพรรณ สุภาพันธ์,นายเอกสิทธิ์ สุวรรณพันธ์,นายไตรรงค์ ศรีบุรมย์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนเงาสีเหลือง และสีขาว จำนวน 4 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายห้วยมุก (นานายไตรภูมิ) หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายมูลมา-นานายเศษ หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายชัย - นานายประดล หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางกาญจนา - นานายรัตน์ (ก่อสร้างใหม่) หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายทองดี - นานางสมหวัง หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านยายโสภา-นานายโพนทอง หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางจันทร์ฉาย หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 9954 มุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 662 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14