องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองช่าง
(นายรังสรรค์ จันปุ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 096-8467769
(นายอภิชาติ สลางสิงห์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวศิริกุล ลุนเวลา
นายช่างโยธา
(นายสุรชาติ สมคะเณย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวสรารัตน์ สุวรรณไตรย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนรัตน์ รัชอินทร์)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมประปา
(นายกิตติศักดิ์ วังคะอาต)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมประปา