messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box สมาชิกสภา
(นายรัชวัย อุระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
รองประธานสภา อบต.น้ำเที่ยง
(นางสุวินดา ขำประไพ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำเที่ยง
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางสาวสุภาพร ยืนยัง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายลำเค็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นางมนทิรา อุปพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายชื้น รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายสุชาติ ศรีบุรมย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
(นายสมหวัง ปะอุ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9