องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 539
view_list โครงสร้าง
insert_drive_file โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง    ชื่อไฟล์: kKKoeYUFri40904.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง    ชื่อไฟล์: RMcDCe3Fri40846.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง    ชื่อไฟล์: Q1ahg7fThu35337.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่