ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดตัวแก่ยุงลายและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....