ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ.36-030 หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง