ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง