ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง