ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง