ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง