ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานไม้พร้อมกระจกปูโต๊ะ สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง