ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง