ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาหนองบอน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง