ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง