ชื่อเรื่อง : จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง