ชื่อเรื่อง : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมหอถังสูง ขนาด 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง