ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง