ชื่อเรื่อง : จ้างพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงเดือน กันยายน (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง