ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบกด แบบ 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง