ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : tp7uas0Fri92817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้