ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ชื่อไฟล์ : GIoVunVFri20417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้