ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : BMNscsHWed14229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้