ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : 43Khy7qFri22134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้