messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 7 - นาขี้เป็้ด บ้านโคกป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ.36-030 หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2566 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎรสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎรสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ผ้าใบคลุมเต็นท์ทรงโค้ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ.36-008 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง และโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 5 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาหนองบอน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างปรับปรุงอาาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เขตตำบลน้ำเที่ยง จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 16 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างพนักงานขับรถยนต์ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้และโรงเรือนเพาะชำขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมหอถังสูง ขนาด 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย หมู่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 5 - นาหนองขี้เป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที. สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.36-030 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงราษฎรสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างเหมาจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 15 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ 36-002 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ.36-011 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง สายข้างบ้านนางสมบูรณ์ คนเพียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง สายภูมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 391
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยโบก หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 366
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนางโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สยนานายเศษ ศรีสุภา-นานายหนู ศรีสุภา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพิ้นที่ อบต.น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9 และ 12 รวมทั้งสิ้น 21 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
1 - 47 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1