messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน จำนวน ๕ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 316
rss_feed จ้างเหมาซ่อมหมายเลขภายในโทรศัพท์ตู้สาขา PHONIK เบอร์ ๑๑ และ ๑๘ พร้อมค่าติดตั้งเซ็ทระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PCแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Canon กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed จ้างเหมาซ่อมหมายเลขภายในโทรศัพท์ตู้สาขา PHONIK เบอร์ ๑๑ และ ๑๘ พร้อมค่าติดตั้งเซ็ทระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำกองคลัง อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวหมู่ที่ 9 เลขครุภัณฑ์ หมายเลข 462-62-0004 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
651 - 671 (ทั้งหมด 671 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14