messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) เดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง(นายสมัย ศรีบุรมย์) เดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง(นายสมัย ศรีบุรมย์) เดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed ซื้อชุดวอร์มและอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ (คำชะอีเกมส์ 2020) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ซื้อชุดนักกีฬาและชุดกีฬาแอโรบิคแดนซ์สำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ (อำเภอคำชะอีเกมส์ 2020) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed ซื้อชุดนักกีฬาและชุดกีฬาแอโรบิคแดนซ์สำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ (อำเภอคำชะอีเกมส์ 2020) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed ซื้อชุดนักกีฬาและชุดกีฬาแอโรบิคแดนซ์สำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ (อำเภอคำชะอีเกมส์ 2020) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 381
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 370
rss_feed รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 403
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้านและสำหรับ อบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนทรัพย์สินในสำนักงาน (นายรุ่งนคร ศรีสุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายสมหวัง สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายแดน ประมูลสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนทรัพย์สินในสำนักงาน (นายสมัย ศรีบุรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด (นางสำนาน ปรุงเรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 492
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 437
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง อบต.น้ำเที่ยง หมายเลขทะเบียน บฉ 2334 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ธรรมะ อุ่นไอ งานสดใจ จิตใจเป็นสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาสัจธรรมป่าช้าวัดภูดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์ สายดอนสวรรค์-ห้วยมุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed เหมาเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประปีงบประมาณ 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองขี้เป็ด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง สายนาลุงจิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง สายนาหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed เหมาเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประปีงบประมาณ 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed เหมาเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประปีงบประมาณ 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
601 - 650 (ทั้งหมด 671 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14