messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยโบก หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 366
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยโบก หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 393
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 401
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.น้ำเที่ยง เดือน กุมภาพันธ์ (นางสำนาน ปรุงเรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1-2 เดือน กุมภาพันธ์ (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1-2 เดือน กุมภาพันธ์ (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.น้ำเที่ยง เดือน กุมภาพันธ์ (นางสำนาน ปรุงเรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1-2 เดือน กุมภาพันธ์ (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน กุมภาพันธ์ (นายสมัย ศรีบุรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงเดือน กุมภาพันธ์ (นายรุ่งนคร ศรีสุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน กุมภาพันธ์ (นายสมหวัง สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 322
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน กุมภาพันธ์ (นายแดน ประมูลสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายสมหวัง สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายแดน ประมูลสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายแดน ประมูลสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2เดือน มกราคม (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายรุ่งนคร ศรีสุภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายสมัย ศรีบุรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นางสำนาน ปรุงเรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้เที่ยง หมายเลขทะเบียน บค 9954 มุกดาหาร จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายสมัย ศรีบุรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายสมัย ศรีบุรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยโบก หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 401
rss_feed ฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 426
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน ศพด. อบต.น้ำเที่ยง จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 377
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนางโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สยนานายเศษ ศรีสุภา-นานายหนู ศรีสุภา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สยนานายเศษ ศรีสุภา-นานายหนู ศรีสุภา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 350
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายบุญมี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนางโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2เดือน มกราคม (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นายวีรยุทธ สุภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เดือน มกราคม (นางสำนาน ปรุงเรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2เดือน มกราคม (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.น้ำเที่ยง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2เดือน มกราคม (นางสาวประนอม ทวีโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพิ้นที่ อบต.น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9 และ 12 รวมทั้งสิ้น 21 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพิ้นที่ อบต.น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9 และ 12 รวมทั้งสิ้น 21 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ชั้น 1และชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รอบบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง(นายสมัย ศรีบุรมย์) เดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
551 - 600 (ทั้งหมด 671 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14