องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนเงาสีเหลือง และสีขาว จำนวน 4 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายห้วยมุก (นานายไตรภูมิ) หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายมูลมา-นานายเศษ หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายชัย - นานายประดล หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางกาญจนา - นานายรัตน์ (ก่อสร้างใหม่) หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายนานายทองดี - นานางสมหวัง หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านยายโสภา-นานายโพนทอง หมู่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางจันทร์ฉาย หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 9954 มุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางบัญชา ศรีสุภา-นานายสว่าง ศรีสุภา หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง (สาย ม.2-ม.6 เทศบาลตำบลคำชะอี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กก 5881 มุกดาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารสว่นตำบลน้ำเที่ยง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) พระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อชุดโต๊ะสำหรับงานประชุม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ตู้ไม้เก็บเอกสารสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ หลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ชุดรับแขก จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน 15 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการธนาคารกองทุนคัดแยกขยะตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๑ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อตกแต่งสวน จำนวน ๑๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อผ้าม่านห้องประชุมอเนกประสงค์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดพร้อมบ่อผันน้ำลงดิน หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๙๙๕๔ มุกดาหาร และทะเบียน บฉ ๒๓๓๔ มุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างคนงานเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา อบต.น้ำเที่ยง จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (นายอนุพงค์ ชาวนา) จำนวน ๑ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างบุคคลปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และโรงเรือนเพาะชำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างบุคคลปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาแรงงานเพื่อช่วยงานด้านสาธารณูปโภคกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานประปา ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
1 - 50 (ทั้งหมด 420 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9