องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 517
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
description ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
ชื่อเรื่อง: ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล    ชื่อไฟล์: mYrPvS7Wed112500.doc
description ส่วนที่ 3 นำแผนไปปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
ชื่อเรื่อง: ส่วนที่ 3 นำแผนไปปฏิบัติ    ชื่อไฟล์: cxLhgjdWed112204.doc
description ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
ชื่อเรื่อง: ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.    ชื่อไฟล์: Qi65BLhWed112145.doc
description ส่วนที่ 2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
ชื่อเรื่อง: ส่วนที่ 2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    ชื่อไฟล์: emtLXg6Wed112055.doc
description ส่วนที่ 1 สรูปผล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
ชื่อเรื่อง: ส่วนที่ 1 สรูปผล    ชื่อไฟล์: AP4qiF9Wed112038.doc
1 - 5 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่