องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนยุทธศาสตร์
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
description ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
description ส่วนที่ 3 นำแผนไปปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
description ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ส่วนที่ 2 แบบ ยท.03 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ส่วนที่ 2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ส่วนที่ 1 สรูปผล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1