messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1